ČAES má řádné členy, gamery a čestné členy. Členství řádných a čestných členů v ČAeS vzniká na základě vyplnění a doručení přihlášky ČAeS a rozhodnutí Předsednictva, resp. Valné hromady o přijetí za člena ČAeS. Nepotvrdí-li Valná hromada rozhodnutí Předsednictva o přijetí člena, členství zaniká ke dni konání Valné hromady.

Řádným členem ČAES jsou právnické osoby se sídlem v ČR, které zastupují organizátory soutěží, herní kluby a hráče. O jejich přijetí rozhoduje Předsednictrvo, resp. Valná hromada. Mají právo hlasovat a volit na Valné hromadě.

Gamery jsou hráči a fanoušci esportu, bez rozdílu výkonosti, oblíbených her a platformy, na které hrají. Gamery mohou být pouze fyzické osoby s českým občanstvím. Členství vzniká registrací hráče v tomto formuláři.

Čestnými členy ČAES se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které se zvlášť významně zasloužily o český esport. O jejich přijetí rozhoduje Předsednictvo, resp. Valná hromada.